Share:

People

Full name Professional category Group name E-mail
Anglada Gomila, Marcos Juan Full Professor CIEFMA - Grup d'integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials marc.j.angladaArrobaupc.edu
Arias Calderon, Santiago Visiting Professor NOLIN - Física No-Lineal i Sistemes Fora de l'Equilibri santiago.ariasArrobaupc.edu
Arias Vicente, Irene Lecturer Professor LACAN - Grup de Mètodes Numèrics en Ciencies Aplicades i Enginyeria. LaCàN irene.ariasArrobaupc.edu
Belmonte Molina, Aniceto Associate Professor Sense grup de recerca assignat belmonteArrobatsc.upc.edu
Bergada Graño, Josep M. Associate Professor L'AIRE - Laboratori aeronàutic industrial de recerca i estudis bergadaArrobamf.upc.edu
Bogarra Rodriguez, Santiago Collaborator Professor SEER - Sistemes elèctrics d'energia renovable bogarraArrobaee.upc.edu
Bosch Lluis, Xavier Graduate Student RSLAB - Grup de recerca en teledetecció xavier.boschArrobatsc.upc.edu
Bravo Guil, Eduardo Full Professor (Catedràtic Escola Universitària) GAA - Grup d'astronomia i astrofísica eduardo.bravoArrobaupc.edu
Cabezon Gomez, Ruben Martin Assistant Professor GAA - Grup d'astronomia i astrofísica ruben.cabezonArrobaupc.edu
Camacho Diaz, Maria Judith Assistant Professor GAA - Grup d'astronomia i astrofísica juditArrobafa.upc.edu
Camps Carmona, Adriano Jose Full Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció campsArrobatsc.upc.edu
Casas Piedrafita, Jaime Oscar Associate Professor GRUP ISI - Grup d'instrumentació, sensors i interficícies jocpArrobaeel.upc.edu
Corbella Sanahuja, Ignasi Full Professor RF&MW - Grup de recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones corbellaArrobatsc.upc.edu
Crespo Artiaga, Daniel Profesor Associate Professor GCM - Grup de caracterització de materials daniel.crespoArrobaupc.edu
Cusido Roura, Jordi Assistant Professor MCIA - Grup d'accionaments electrònics i aplicacions industrials  
De Villardi de Montlaur, Adeline Collaborator Professor LACAN - Grup de Mètodes Numèrics en Ciencies Aplicades i Enginyeria. LaCàN adeline.de.montlaurArrobaupc.edu
Duffo Ubeda, Nuria Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció duffoArrobatsc.upc.edu
Fernandez Mendez, Sonia Associate Professor (Agregat contractat) Sense grup de recerca assignat sonia.fernandezArrobaupc.edu
Fernandez Rubio, Juan-Antonio Full Professor SPCOM - Grup de recerca de processament del senyal i comunicacions juanArrobagps.tsc.upc.edu
Forn Alonso, Antonio Full Professor (Catedràtic d'Escola Universitària) CDAL - Centre de disseny d'aliatges lleugers i tractaments de superfície antonio.fornArrobaupc.edu
Franch Bullich, Jaime Associate Professor ACES - Control avançat de sistemes d'energia jfranchArrobama4.upc.edu
Garcia Espinosa, Antonio Collaborator Professor MCIA - Grup d'accionaments electrònics i aplicacions industrials garciaeArrobaee.upc.edu
Garcia Senz, Domingo Full Professor (Catedràtic d'Escola Universitària) GAA - Grup d'astronomia i astrofísica domingo.garciaArrobaupc.edu
García-Berro Montilla, Enrique Full Professor GAA - Grup d'astronomia i astrofísica garciaArrobafa.upc.edu
Gil Pons, Pilar Collaborator Professor Sense grup de recerca assignat pilarArrobafa.upc.edu
Gonzalez Casado, Guillermo Associate Professor MMAC - Models matemàtics aplicats a les ciencies humanes i de la natura guillermo.gonzalezArrobaupc.edu
Gonzalez Cinca, Ricardo Associate Professor NOLIN - Fisica no-lineal i sistemes fora de l'equilibri ricardArrobafa.upc.edu
Gutierrez Cabello, Jorge Luis Collaborator Professor Sense grup de recerca assignat jordiArrobafa.upc.edu
Gutierrez Pedemonte, Alba Graduate Student GAA - Grup d'astronomia i astrofísica albaArrobafa.upc.edu
Hernandez Pajares, Manuel Full Professor GAGE - Grup d'astronomia i geomatica matmhpArrobama4.upc.edu
Hirschmann, Alina Graduate Student GAA - Grup d'astronomia i astrofísica alina.hirschmannArrobaupc.edu
Huerta Cerezuela, Antonio Full Professor LACAN - Grup de Mètodes Numèrics en Ciencies Aplicades i Enginyeria. LaCàN antonio.huertaArrobaupc.edu
Jose Pont, Jordi Full Professor (Catedràtic Escola Universitària) GAA - Grup d'astronomia i astrofísica jordi.joseArrobaupc.edu
Juan Zornoza, Jose Miguel Associate Professor GAGE - Grup d'astronomia i geomantica miguelArrobafa.upc.edu
Khoe Suarez, Aynie Dewi Secretary (interim) Sense grup de recerca assignat khoeArrobatsc.upc.edu
Lopez Almansa, Francisco Associate Professor GIES - Geofísica i enginyeria sísmica francesc.lopez-almansaArrobaupc.edu
Lopez Martinez, Carlos Ramon y Cajal researcher RSLAB - Grup de recerca en teledetecció carlos.lopezArrobatsc.upc.edu
Loren Aguilar, Pablo Assistant GAA - Grup d'astronomia i astrofísica lorenArrobafa.upc.edu
Mallorqui Franquet, Jordi Joan Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció mallorquiArrobatsc.upc.edu
Mari Sagarra, Ricardo Associate Professor TRANSMAR - Grup de recerca de transport marítim i logística rmariArrobafnb.upc.edu
Martin Fuentes, Enrique Associate Professor (Professor Titular d'Escola Universitària) CDAL - Centre de disseny d'aliatges lleugers i tractament de superficícies enric.martinArrobaupc.edu
Martinez Benjamin, Juan Jose  Associate Professor  Sense grup de recerca assignat jj.benjaminArrobaupc.edu 
Masdemont Soler, Josep Joaquim Associate Professor  EGSA - Equacions diferencials, geometria, sistemes dinámics i de control, i aplicacions  josep.masdemontArrobaupc.edu 
 Mateo Garcia, Antonio Associate Professor  CIFEMA - Grup d'integritat estructural, micromecànica i fiabilitat dels materials  antonio.manuel.mateoArrobaupc.edu 
 Mateu Mateu, Jordi  Ramon y Cajal researcher Sense grup de recerca assignat  jmateuArrobatsc.upc.edu 
 Meca Alvarez, Esteban Assistant  Sense grup de recerca assignat  estebanArrobafa.upc.edu 
 Montaña Puig, Juan Collaborator Professor Sense grup de recerca assignat montanyaArrobaee.upc.edu
Moreno Eguilaz, Juan Manuel  Associate Professor  MCIA - Grup d'accionaments electrònics i aplicacions industrials  eguilazArrobaeel.upc.edu 
Moreno Lupiañez, Manuel Associate Professor (Professor Titular d'Escola Universitària)  SARTI - Sistemes d'adquisició remota i tractament de la informació manuel.morenoArrobaupc.edu 
Muñoz Romero, José Javier Lecture Professor LACAN - Grup de Mètodes Numèrics en Ciencies Aplicades i Enginyeria. LaCàN j.munozArrobaupc.edu
 Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha Associate Professor SAC - Sistemes avançats de control  fatiha.nejjariArrobaupc.edu 
 Oñate Ibañez de Navarra, Eugenio Full Professor  (MC)2 - Grup de mecànica computacional en medis continus onateArrobacimne.upc.edu 
 Ortega Redondo, Juan Antonio Associate Professor MCIA - Grup d'accionaments electrònics i aplicacions industrials ortegarArrobaeel.upc.edu 
Pages Figueras, Pedro Full Professor POLYCOM - Polimers i comòsits: tecnologia pedro.pagesArrobaupc.edu
Pamies Gomez, Teresa Collaborator Professor Sense grup de recerca assignat teresa.pamiesArrobaupc.edu
Pares Marine, Nuria Collaborator Professor Sense grup de recerca assignat nuria.paresArrobaupc.edu
Pastor Llorens, Enrique Associate Professor CAP - Grup de computació d'altes prestacions enricArrobaac.upc.edu
Pérez-Poch, Antoni Associate Professor (Agregat) LAM- Laboratori d'Aplicacions Multimèdia  antoni.perez-pochArrobaupc.edu
Peña Basurto, Marco Antonio Lecturer Professor Sense grup de recerca assignat marcoaArrobaac.upc.edu
Pineda Soler, Eloi Lecturer Professor Sense grup de recerca assignat eloi.pinedaArrobaupc.edu
Pino Gonzalez, David Lecturer Professor Sense grup de recerca assignat davidArrobafa.upc.edu
Prats Menéndez, Xavier Associate Professor (Professor Titular d'Escola Universitària) ICARUS xavier.pratsArrobaupc.edu
Quevedo Casin, Joseb-Jokin Full Professor SAC - Sistemes acvançats de control joseba.quevedoArrobaupc.edu
Ramirez de la Piscina Millan, Laureano Associate Professor NOLIN - Fisica no-lineal i sistemes fora de l'equilibri laureArrobafa.up.edu
Ramos Castro, Juan Jose Associate Professor IEB - Instrumentació electrònica i biomèdica juan.jose.ramosArrobaupc.edu
Ramos Perez, Isaac Graduate Student Sense grup de recerca assignat isaacramosArrobatsc.upc.edu
Riera Mora, M. Angeles Full Professor (Catedràtic d'Escola Universitària) GAA - Grup d'astronomia i astrofísica angeles.rieraArrobaupc.edu
Rocadenbosch Burillo, Francisco Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció rocaArrobatsc.upc.edu
Rojas Gregorio, Jose Ignacio Visiting Professor GCM - Grup de caracterització de materials rojasArrobafa.upc.edu
Romeral Martinez, Jose Luis Associate Professor MCIA - Grup d'accionaments electrònics i aplicacions industrials romeralArrobaeel.upc.edu
Romeu Garbi, Jordi Associate Professor GRECEAM - Grup de recerca en contaminació per emissió acústica i en mecànica jordi.romeuArrobaupc.edu
Salan Ballesteros, Maria Nuria  Collaborator Professor CIEFMA - Grup d'integritat estructural, micromecànica i fiabilitat dels materials  nuria.salanArrobaupc.edu 
 Salazar Hernandez, Dagoberto Visiting Professor GAGE - Grup d'astronomia i geomatica dagoberto.jose.salazarArrobaupc.edu 
Sánchez Peña, Ricardo S. ICREA Research Professor (on leave of absence) SAC - Sistemes acvançats de control ricardo.sanchez-penaArrobaupc.edu
Sanz Subirana, Jaime Associate Professor GAGE - Grup d'astronomia i geomatica jaumeArrobama4.upc.edu
Sarrate Ramos, Jose Full Professor (Catedràtic d'Escola Universitària) LACAN - Grup de mètodes numèrics en ciencies aplicades i enginyeria. LaCàN jose.sarrateArrobaupc.edu
Sempere Torres, Daniel Associate Professor GRAHI - Grup de recerca aplicada en hidrometeorologia sempereArrobagrahi.upc.edu
Sicard, Michaël Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció msicardArrobatsc.upc.edu
Suñe Socias, Victor Manuel Lecturer Professor Sense grup de recerca assignat sunyeArrobaeel.upc.edu
Torres Gil, Santiago Assistant Professor GAA - Grup d'astronomia i astrofísica santiArrobafa.upc.edu
Torres Torres, Francisco Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció xtorresArrobatsc.upc.edu
Vall-llossera Ferran, Mercedes Magdalena Associate Professor RSLAB - Grup de recerca en teledetecció mercedesArrobatsc.upc.edu
Villar Ribera, Ricardo Alberto Colaborator Professor Sense grup de recerca assignat villarArrobaege.upc.edu
 Zarate Araiza, Jose Francisco Assistant Professor LITEM - Laboratori per a la innovació tecnològica d'estructures i materials  zarateArrobacimne.upc.edu